180
Världskarta

Kontakt

Vårt Certified Partner Program är ett nätverk av distributionspartner som har det bästa urvalet av specialstålsprodukter och tjänster på marknaden. Kontakta din lokala partner idag för mer information om Raex®. Om du är intresserad av att bli en del av SSAB:s distributionsnät, kontakta Markus Komulainen

Förteckning över certifierade partner nedan.

Stålgross i Sverige AB

Kortebovägen 6, 553 11 Jönköping, Sverige
Tel +46 (0)36 300 200, Fax: +46 (0)36 161 696
info@stalgross.se
www.stalgross.se
Our Certified Partner Program represents a network of distribution partners that provide the best selection of special steel products and services on the market. Contact your local partner today for more information about Raex® or visit www.raexsteel.com