Hållbar ståltillverkning

Raex®-stål tillverkas av SSAB och säljs via Raex® globala distributionsnät. Stålindustrin är för närvarande en av de branscher som släpper ut mest koldioxid och står för 7 procent av koldioxidutsläppen i världen. Idag är koldioxideffektiviteten på våra anläggningar en av de högsta i världen oavsett geografisk plats. Men vi är fast beslutna att fortsätta våra ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen inom stålindustrin, och Raex® är en del av detta mål.  Hittills är SSAB den enda stålproducenten som har satsat på och investerar i en helt fossilfri värdekedja, inklusive stålproduktion. De första fossilfria stålen kommer att vara kommersiellt tillgängliga för kunderna efter 2026 och helt införda 2045.

https://www.ssab.se/fossil-free-steel

 

 Raex

 

 

Minska utsläppen under hela livscykeln och därefter

Enligt prognoser kommer den globala stålförbrukningen att öka under de kommande decennierna. Men att utnyttja skrot och övergå till skrotbaserad produktion innebär inte att behovet av järnmalmsbaserat stål minskar. Även om återvinningsgraden för stål är hela 90 procent i många delar av världen kan det tillgängliga stålskrotet bara uppfylla 25 procent av den globala efterfrågan. Faktum är att uppskattningsvis hälften av det stål som produceras år 2050 fortfarande kommer att tillverkas av järnmalm.

https://www.ssab.se/fossil-free-steel/ssab-aims-to-hit-the-market-with-the-worlds-first-fossil-free-steel-in-2026

Reducing emissions over the life time and beyond

 

Värde genom hela kedjan

Fossilfri innebär att en produkt eller tjänst har skapats utan användning av fossila bränslen eller fossila råvaror. Vid produktion av fossilfritt stål lämnas de fossila bränslena kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en fossilfri värdekedja. Detta innebär i sin tur att när kunderna uppgraderar sin stålplåt och bygger en produkt kan de marknadsföra den som en fossilfri produkt. Raex®-produktportfölj är en del i denna omvandling och kommer att finnas tillgänglig som fossilfritt stål.

https://www.ssab.se/fossil-free-steel/faqs-the-big-questions-answered

 

Value throughout the entire chain

 

 

HYBRIT – en ny, revolutionerande ståltillverkningsteknik

Tillsammans med partner och kunder siktar SSAB på att skapa en fossilfri värdekedja, från gruvan till slutprodukten.

2016 startade SSAB, LKAB (Europas största järnmalmsproducent) och Vattenfall med förenade krafter HYBRIT – ett initiativ med syfte att revolutionera stålindustrin. Med HYBRIT-tekniken siktar SSAB på att ersätta kokskolet, som traditionellt behövs för malmbaserad stålframställning, med fossilfri el och vätgas. Resultatet blir världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp. Vårt mål är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent och Finlands med 7 procent.

SSAB minskar sina koldioxidutsläpp i Sverige med 25 procent redan 2025 genom att konvertera masugnarna i Oxelösund till en ljusbågsugn. Mellan 2030 och 2040 är planen att konvertera masugnarna i Luleå och Brahestad för att eliminera det mesta av de återstående koldioxidutsläppen.

https://www.ssab.se/fossil-free-steel/hybrit-a-new-revolutionary-steelmaking-technology