180

Hållbar ståltillverkning

Raex® tillverkas av SSAB och säljs via Raex® globala distributionsnät. SSAB har förbundit sig att bedriva kontinuerligt miljöarbete i syfte att minimera negativ miljöpåverkan från sina verksamheter. SSABs masugnar är bland de mest effektiva i världen vad gäller koldioxideffektivitet.

Inom järnmalmsbaserad ståltillverkning är SSAB ett av de ledande företagen i världen när det handlar om koldioxideffektivitet – 7 procent bättre än genomsnittet i Europa. I diagrammet nedan jämförs SSABs koldioxidutsläpp från malmbaserad järntillverkning med de genomsnittliga koldioxidutsläppen för ståltillverkare i andra regioner.

Koldioxideffektiv stålproduktion

Indexerad koldioxideffektivitet vid järntillverkning, baserat på 2012 års kolförbrukning

Indexerad koldioxideffektivitet vid järntillverkning, baserat på 2012 års kolförbrukning
Källa: Stahl-Zentrum

SSAB har som mål att minska koldioxidutsläppen från sin ståltillverkning. Målet är att uppnå en varaktig minskning av koldioxidutsläppen med 300 000 ton vid utgången av 2020 jämfört med basåret 2014.

https://www.ssab.se/ssab-koncern/hallbarhet/first-in-fossil-free-steel


HYBRIT – På väg mot fossilfritt stål

Stålindustrin är en av de branscher som släpper ut mest koldioxid och står för 7 procent av koldioxidutsläppen i världen. En växande global befolkning och ökande urbanisering förväntas leda till att efterfrågan på stål ökar globalt fram till år 2050. Koldioxidutsläppen från stålindustrin är alltså en utmaning för såväl Europa som övriga världen.

År 2016 gick SSAB, LKAB (Europas största järnmalmsproducent) och Vattenfall (en av Europas största elproducenter) samman och bildade HYBRIT – ett initiativ med målet att revolutionera stålindustrin. HYBRIT syftar till att ersätta kokskol, som traditionellt används vid malmbaserad ståltillverkning, med vätgas. Resultatet kommer att bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, nästan helt utan koldioxidutsläpp.

Ägarna (SSAB, LKAB och Vattenfall) gav klartecken för nästa fas inom HYBRIT, och sommaren 2018 påbörjades arbetet med att bygga en världsunik pilotanläggning för fossilfri stålproduktion på SSABs mark i Luleå.

Redan innan en lösning för fossilfri ståltillverkning är på plats har SSAB för avsikt att minska sina koldioxidutsläpp i Sverige med 25 procent redan 2025 genom konvertering av masugnen i Oxelösund. Mellan 2030 och 2040 är planen att även konvertera masugnarna i Luleå och Brahestad i Finland för att eliminera det mesta av de återstående koldioxidutsläppen och därmed nå målet att vara fossilfritt senast 2045.

https://www.ssab.se/fossilfri/hybrit-a-new-revolutionary-steelmaking-technology